divendres, 1 de març del 2013

L’Ateneu perd més de 100 socis respecte l’any 2011

L’any 2011, l’entitat catalana va tancar amb 4.045 socis, suposant un augment de 10 socis en relació al passat 2010. En canvi, a data d’1 de febrer de 2013, el nombre de socis havia baixat fins als 3.942, suposant la pèrdua de 103 socis.  Les previsions de la institució ja eren disminuir en un 4% el nombre d’associats de cara a aquest any, degut a la conjuntura de crisi econòmica que pateix el país. La quota d’ingrés per als nous socis és de 60 euros, a més dels 29.50 euros mensuals, suposant una despesa de 354 euros l’any.  El repte que afronta ara l’emblemàtic centre cultural barceloní es conservar el nombre de socis, per mantenir el nivell d’ingressos i poder seguir oferint la seva àmplia oferta d’activitats.


La fluctuació de socis també es manté estable en el temps, sent equivalent el nombre d’altes i de baixes anuals, fet que compensa els balanços de l’entitat. El passat 2011 el nombre d’altes va ser de 1.596 i les baixes, 1.586, a falta de les dades de l’exercici de 2012, ja que la institució encara no ha publicat les seves memòries (previstes pel dia 5 de març). En un intent de fidelització dels associats, l’Ateneu presenta diversos descomptes sobre la quota ordinària, sobretot pensant en els més jove.

Per la seva banda, l’Escola d’Escriptura també ha augmentat el seu nombre d’estudiants, en un nombre superior a l’Ateneu. Foren 1.149 els alumnes inscrits a principi de curs i 1.059 els que es van donar de baixa en acabar el curs 2011. Tal i com mostren les dades, l’Escola ha aconseguit fidelitzar 90 alumnes, mantenint-los inscrits de cara al següent any.

Les tipologies de socis son cinc: socis ordinaris, socis de l’Escola d’Escriptura, usuaris menors de 18 anys, socis d’honor i socis col·lectius i protectors. Al 2011, els socis ordinaris composaven el gran gruix de l’entitat, sent el 77.3%. Els alumnes de l’Escola d’Escriptura suposaven el 16.5% dels associats, deixant en tercera posició als socis d’honor (5.3%). Com a categories inferiors, els socis col·lectius, sent un 0.5% i els menors de 18 anys, que representen només el 0.4% de la institució. D’altra banda, l’activitat ateneista és posada sobre la taula davant els socis dues vegades l’any, mitjançant l’Assemblea Ordinària Anual i una Sessió Informativa.


Per més informació, consulteu les Memòries de l'entitat de l'any 2011. Les de 2012 encara no están disponibles. Dada del nombre de socis a 2013 proporcionades directament per l'entitat (info@ateneubcn.org).