diumenge, 10 de març del 2013

L’Ateneu perd més de 175.000 euros de subvencions en tres anys


L’Ateneu Barcelonès ha vist reduïda en 177.457 euros l’aportació de les institucions públiques al seu pressupost. Mentre que a 2009 va rebre 465.607,60 euros, el 2012 va tancar amb una partida de 288.150 euros. Tot i que les subvencions no són la seva principal font d’ingressos, junt amb els patrocinis que reben d’altres entitats, representen un 20% dels pressupostos anuals, un 10% que l’any 2009.

Encara que la davallada de l’aportació pública a l’Ateneu Barcelonès es pugui explicar arran de la crisi econòmica, el cert és que aquest tipus d’ingressos eren encara menors abans de la crisi. Les dades de 2005 apunten que l’entitat va rebre 306.000 euros, mentre que al 2008, les subvencions van acabar per sumar 414.390,40 euros i que van seguir augmentat fins 2010.

Pel que fa als patrocinis, l’altra ingrés aliè a les activitats de la casa, han anat davallant en els darrers dos anys. Cal destacar que és una aportació relativament inestable, ja que les contribucions dels patrocinadors han anat variant independentment de la crisi econòmica, tot i que en 2011 comencen a anar a la baixa. Aquest tipus d’ingrés, que es comptabilitza com a mínim des de les memòries de 2005 ha sofert canvis en el temps al no impulsar-se com a tal fins l’any 2007. Això explica que al 2008 rebessin 533.113,89 euros d’aquestes entitats i al 2005 només 37.881,86.
Tot i això, les seves principals fonts d’ingressos — la vénda de serveis (com l’Escola d’Escriptura o el lloguer d’espais) i quotes dels socis— s’han mantingut estables, encara que amb un lleuger decreixement l’any 2012. La font que ha patit una davallada més forta ha estat la vénda de serveis, que passa d’aportar 1.126.069,52 euros a produir-ne 871.865,81. Tanmateix, i malgrat la crisi econòmica, cap de les principals contribucions a l’Ateneu —amb excepció de les subvencions— s’han vist afectades per aquesta raó fins l’any 2012.