divendres, 1 de febrer de 2013

Brasil, capdavanter en l’àmbit científic a l’Amèrica Llatina


“Brasil es separa dels demés [països], i les escletxes van en augment”, va afirmar el professor i investigador Jesús Sebastián. El passat 29 de gener, el científic va explicar al públic de la conferència “La ciència a l’Amèrica Llatina” la situació canviant que viu el sector als països de Sud Amèrica. Tot i que les democràcies s’han generalitzat i la innovació està present a tots els discursos polítics, la desigualtat en el desenvolupament està creixent. Des dels anys 90, Brasil ha anat creixent en tots els àmbits. El desenvolupament econòmic del país i la política que ha adoptat el Govern, han fet que el model de substitució d’importació desaparegués i s’implantés un nou model econòmic. “El problema dels països llatinoamericans és la dependència”, afirma Sebastián. “L’agenda científica ha estat sempre condicionada pel Banc Interamericà deDesenvolupament (BID)”, afegeix. Brasil és el país que menys depenia d’aquest fons i va optar per invertir recursos públics en investigació i desenvolupament. És l’únic que inverteix més d’un 1% del PIB en investigació, seguit d’Argentina (0,8%) i Cuba (0,6%).  


 L'investigador Jesús Sebastián durant la conferència. Neus Suñer//CC

Tot i que Brasil és el país amb major potencial, com assenyala Sebastián, encara queden reptes per assolir. Segons l’investigador, les polítiques científiques són toves, ja que només marquen unes línies molt generals de les prioritats. Afegeix també que encara hi ha molta desigualtat dins el camp científic, tant social com de gènere (Argentina és l’únic país que té un 50% de dones investigadores). Per disminuir aquestes asimetries, proposa unes polítiques estratègiques per guanyar autonomia i una investigació i desenvolupament que vagin cap a la cohesió social i cooperació internacional.